За нас

Ние сме екип от специалисти в различни области на шевното производство. Нашата мисия е чрез различни иновативни и ценово ефективни технологии да помагаме на малките фирми, желаещи и амбицирани да изградят и развиват собствен бранд – да го постигнат, а също така и на тези, които произвеждат с материали на клиента, т.н. на ишлеме.

Предлагаме конструкторски услуги:

-конструиране-от скица, снимка или дреха по зададени обмерни данни;

-градиране в желаните от клиента размери.

 В процес на работата, заедно със съпътстващото обучение, внедряваме различни ценово ефективни технологични решения:

-обслужване на  CAD системи;

-доставка на плотери за изчертаване на кройки и маркери;

-поддръжка и обслужване на компютърни мрежи;

-внедряване на безплатна ЕРП система с отворен код.

Нашата цел е, чрез различните технологични решения,  да се автоматизира  по-голямата част от вложения труд и да се избегне влиянието на локацията за развитието на бизнеса. 


Решенията, които предлагаме са според нуждите на конкретната фирма, зависят от това, с какво разполага фирмата към момента и винаги е съобразено с нейните бъдещи цели и стратегия.